Tag: สภาพอากาศ

สำรวจ พยากรณ์อากาศ ล่วงหน้า

เมื่อวันที่ 4 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ทางภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานตอนบน หรือภาคกลางอีกทั้งกรุงเทพมหานครฯและทางภาคใต้ จะมีเมฆเป็นบางช่วงๆกับมีฝนบ้าง เพราะมีลมจากทางทิศใต้และมีลมตะวันออกเฉียงใต้ที่จะพัดนำความชื้นที่จากทางฝั่งของในทะเลจีนใต้และทางอ่าวไทยจะมีการได้พัดเข้ามาปกคลุมแทนลมหนาว...
 
close(x)

สมัครยูฟ่าเบท

close(x)

 

ทางเข้าเล่น ufa

สมัครสมาชิก ufa

close(x)